Spørsmål og svar


CampusOnline.no er en nettskole som tilbyr komplette, nettbaserte, godkjente norskkurs for voksne innvandrere. Felles for kursene er at de inkluderer obligatoriske timer med nettveiledning. Ved fullført opplæring får du tilsendt kursbevis med informasjon om gjennomført timetall og veiledning. Les mer her.

Vi tilbyr kurs der vi bruker de nettbaserte læremidlene Migranorsk, Veien inn og Mot målet. Alle læremdilene har interaktive oppgaver, ordbok og tester.

Migranorsk er videobasert og har undertekst på flere språk. Veien inn er mer tekstbasert, men inneholder også mye bildemateriell.

Mot målet er fundert på språkpermmetodikken der man kan øver hver språkferdighet for seg selv, i tillegg fokuserer kurset på språk i arbeidslivet. I grove trekk kan en si at Migranorsk egner seg best for dem som ikke kan noe norsk, og som foretrekker å lære gjennom film og bilder.

Veien inn egner seg bedre for dem som kanskje kan litt norsk allerede, og for dem som har lang utdanning fra hjemlandet og er vant til å arbeide med tekster.

Mot målet egner seg for den som vil styrke en eller flere av sine språkferdigheter. Migranorsk har en noe langsommere progresjon enn Mot målet og Veien inn.

Det beste er å prøve demoene, og deretter velge det kurset som passer best for deg.

Norskopplæringen på CampusOnline.no er godkjent av VOX - Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk - og er i tråd med lov av 4. juli 2003, nr. 80 om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere.

Ved fullført opplæring får du tilsendt kursbevis med informasjon om gjennomført timetall og veiledning. For å få permanent oppholdstillatelse i Norge kreves dokumentasjon på 250/550 timer gjennomført norskopplæring og 50 timer opplæring i samfunnskunnskap, eller bestått norskprøven nivå A1-A2 eller A2-B1, skriftlig og muntlig. Godkjent opplæring og vitnemål gjennom nettskolen CampusOnline.no er anerkjent av Politi og Utlendingsmyndigheter som dokumentasjon i søknaden om permanent oppholdstillatelse.

Lovverket krever at det samlede timetallet med opplæring i norsk og samfunnskunnskap må finne sted etter at første oppholdstillatelse er gitt. Opplæring som er gjennomført tidligere enn dato for første oppholdstillatelse, kan ikke legges til grunn for søknad om permanent opphold i Norge. Men slik opplæring kan selvsagt lede til bestått norskprøve.

Hvis du har fått en oppholdstillatelse som gir rett og plikt til opplæring etter 1. september 2013, skal du avslutte opplæringen med en prøve.

Du kan velge om du tar prøven eller ikke hvis du:

 • bare har plikt eller bare rett til opplæring
 • fikk en oppholdstillatelse som gir rett og plikt til opplæring før 1. september 2013
 • hvis du er i Norge etter EØS-reglement
 • hvis du er asylsøker

Alle kursene (3, 6 eller 12 måneder) inkluderer:

 • Individuell plan
 • Språktest for deltakere som ikke er nybegynnere - testresultatet anbefaler hvilket nivå du bør begynne på
 • Selvstendig arbeid med lesing og lytting til tekster, video osv.
 • Selvstendig arbeid med interaktive oppgaver (ord- og innholdsforståelse, grammatikk, rettskrivning osv.)
 • Innsending av selvproduserte muntlige og skriftlige tekster som nettveileder retter og kommenterer
 • Muntlig kommunikasjon via Skype og andre videokonferansesystemer

For en detaljert beskrivelse av hvert enkelt kurs, se vår kursoversikt og klikk på kurset du vil vite mer om.

Ved fullført opplæring får du tilsendt kursbevis med informasjon om gjennomført timetall og veiledning. For å få permanent oppholdstillatelse i Norge kreves dokumentasjon på 250/550 timer gjennomført norskopplæring og 50 timer opplæring i samfunnskunnskap, eller bestått norskprøven nivå A1-A2 eller A2-B1, skriftlig og muntlig. Godkjent opplæring og vitnemål gjennom nettskolen CampusOnline.no er anerkjent av Politi og Utlendingsmyndigheter som dokumentasjon i søknaden om permanent oppholdstillatelse.

Fagbokforlaget arrangerer ikke Norskprøve eller Bergenstest. Hvis du ønsker å ta norskprøvenen nivå A1-A2 eller A2-B1, gå inn på www.norskproven.no og melde deg på. For Norsktest på høyere nivå (Bergenstesten) må du kontakte Folkeuniversitetet.

Våre erfarne nettveiledere er der for å hjelpe deg gjennom kurset og gi deg faglig oppfølging. Når du har meldt deg på et kurs, vil du motta en velkomsthilsen fra din nettveileder med e-post og telefon som du kan kontakte nettveilederen på. Dere vil deretter kommunisere via e-post, telefon og Skype/videokonferanse. Nettveilederen din vil svare på spørsmålene og henvendelsene dine innen 24 timer på hverdager og neste virkedag i helgene. Dere setter også opp innleveringer og muntlig trening til faste avtalte tider.

Når du melder deg på et kurs, får du tilsendt en e-post med nødvendig informasjon for å logge deg på kurset.

Hvis du ikke har fått tilsendt en e-post med ditt brukernavn og passord, kan du ta kontakt med brukerstøtte hos CampusOnline.no:

 • For Migranorsk- kurs, ta kontakt med Philippe Prillard (telefon:+47 23 30 24 23, mobil: +47 970 57 423, e-post:  philippe.prillard@campusonline.no).
 • For Veien inn-kurs og Mot målet-kurs, ta kontakt med Håkon Fanebust (telefon: + 47 55 38 66 56, mobil: +47 97 55 66 56, hakon.fanebust@campusonline.no).

CEFR-testen er det samme som språktesten. Du kan lese mer om den her.

Nettbasert opplæring passer godt for deg som ikke har anledning til å delta i tradisjonell klasseromsundervisning på grunn av arbeid, omsorgsforpliktelser, reisevirksomhet eller generell mangel på tid, eller som rett og slett trives best på nettet. Nettstudier kan også være et godt supplement til klasseromsundervisning. På denne måten gir nettbasert opplæring økte muligheter for raskere progresjon gjennom studieløpet.

Veien inn har ingen arbeidsbøker. Programmet Migranorsk suppleres av tre arbeidsbøker: A1, A2 og B1.  Bøkene har mange oppgaver og grammatiske forklaringer. Hver bok koster kr 285,- + porto og kan kjøpes i bokhandelen eller direkte fra Fagbokforlagets nettbutikk. Det finnes fasit i pdf-format til arbeidsbøkene A1, A2 og B1. For deg som har god tid og ønsker å øve mer, anbefaler vi å kjøpe arbeidsbøker.

Ta kontakt med oss på ordre@campusonline.no.

Dersom du ønsker å gjennomføre flere timer enn avtalt per måned, må du gjøre avtale om dette med nettveilederen din. Du får normalt ikke tilgang til kurset utover de timene du har betalt for, selv om det er tid igjen fram til normal sluttdato. Du må da kjøpe nytt kurs. Det er også mulig bare å kjøpe tilgang til læremiddelet uten nettveileder dersom du ønsker dette, eller å gjøre det i en overgangsperiode.

Ta kontakt med brukerstøtte hos CampusOnline.no: support@campusonline.no

Mer om norskkursene våre

Kurstilbud

Kurstilbud

Vi tilbyr førti nettbaserte norskkurs, og kurs i samfunnskunnskap.

Lengden på kursene varierer fra to måneder til to år, og du kan velge mellom ulike pedagogiske metoder, med de anerkjente læringsprogrammene Migranorsk, Veien inn og Mot målet.

Les mer om våre norskkurs
Godkjent norskkurs

Godkjent norskkurs

Våre norskkurs med veiledning er godkjent av norske myndigheter. Ved gjennomført kurs, kan kursbeviset legges ved en søknad om varig opphold i landet.

Les mer på www.regjeringen.no og hos Kompetanse Norge (tidligere Vox).

Nettlærer

Nettlærer

Ved kursstart får du tildelt en nettlærer, som skal hjelpe deg gjennom kurset.

Alle kurspakker fra CampusOnline.no kan fås med veiledning. Våre nettlærere er dyktige og erfarne pedagoger

Les mer om nettlærer

Kurs som selvstudium

Kurs som selvstudium

I våre selvstudium arbeider du på egenhånd i det interaktive læringsprogrammet på nett. Du kan benytte alle funksjonaliteter, bortsett fra innsendingsoppgaver. Selvstudium passer for deg som har god arbeidsdisiplin.

Selvstudium er ikke anerkjent som godkjent av norske myndigheter. De fleste av våre norskkurs finnes også med nettveiledning og de er godkjent ved søknad om oppholdstillatelse.

Bedriftskunder

Bedriftskunder

Vi tilbyr bedrifter tilrettelagte kurspakker med godkjent norskopplæring på CampusOnline.no.

Kurspakkene inkluderer rapportering og tett oppfølging. Kursansvarlig i bedriften får underveisrapporter med oppdatert informasjon om deltakerens progresjon og resultater.

I tillegg tilbyr vi skreddersydde kursopplegg basert på bedriftens behov og ønske. Ta kontakt med info@campusonline.no for å få vite mer.

Gangen i kursene

Gangen i kursene

Når du har sendt inn ditt påmeldingsskjema, vil du motta en bekreftelse på e-post med brukernavn og passord og informasjon om kurset ditt.

Din personlige nettlærer tar direkte kontakt med deg. Hvis du ikke er nybegynner kan du ta norsktest og din personlige nettlærer sørger for at du starter på riktig nivå i kurset. Du kan arbeide med kurset når du vil og i ditt eget tempo. Du får arbeide med multimediale tekster der tekst, bilde, video, ordforklaringer og oppgaver henger nøye sammen.

Les mer om gangen i kursene
Tekniske krav

Tekniske krav

Du trenger en datamaskin med lyd og må sørge for at datamaskinen er koblet til Internett med tilstrekkelig kapasitet til å få overført innholdet i kursene, inkludert multimedieelementene.

Les mer om tekniske krav

Se demo


Se demo av våre norskkurs

Vil du se nærmere på norskkursene før du melder deg på? Prøv gratis demo her!

Kontakt oss


Er det noe du lurer på? Bruk skjemaet nedenfor eller kontakt oss på telefon: + 47 55 38 88 30 eller epost info@campusonline.no.Hva står i bildet?