Referanser

Her vil du finne et samlet utvalg fra noen av våre kunder.

“At the end of the course, I was able to communicate with Lars (the tutor) merely in Norwegian throughout the whole Skype meeting, which I did not imagine I could do at the beginning of the course.“

Yat Ho Nicholas Hor,
China, Ph.D Student

“This course is extremely interesting and wonderful because of its flexibility, effectiveness and quality. It goes with you step by step. It is more than a language course. It also provides insight into some of social aspects that one should know before coming to Norway. I have thoroughly enjoyed this program because it is practical, simple, straightforward and fun to work with. The action drama will keep you eager to know what happens next. Besides, the programme will clearly instruct you how to pronounce vowels and help you develop a wide vocabulary. Migranorsk is the ideal choice for those who wish to learn Norwegian and are unable to attend classes. I will definitely recommend it to my friends.“

Mohamad Abdul Aziz,
Litauen, pharmacist

“It was a perfect experience for me to learn Norwegian with Migranorsk. It was very interesting, in every chapter there was a story and every time I was curious what would happen in next part. Exercises are well-suited for developing skills and learning “nye ord og grammatikk” (new words and grammar). And there are many new words. The best thing is that you can learn by self-rate and you can choose when the best time for you to learn is. I would like to write these sentences in Norwegian because now I know every word better in Norwegian then in English :) After completing a course with Migranorsk you can be sure that your Norwegian will be good enough to help you out in everyday life, you can speak and write with everybody from Norway. I would recommend Migranorsk to everybody who wants come to Norway, work and live here.“

Hana Sobotova,
Slovakia, pharmacist

"Uttale og grammatiske ferdigheter til våre førsteårsstudenter som benytter seg av nettkursene, er imponerende. De gjør nesten ingen grammatiske feil. De lærer mye mer, med mer glede og raskere. Jeg kan se stor forskjell mellom nåværende studenter og dem som ikke fikk anledning til å bruke digitale kurs."

Katarzyna Michniewicz-Veisland Katarzyna Michniewicz-Veisland
Faglærer i norsk ved Nordisk Institutt
Universitetet i Gdansk, Polen

"Your course has helped me a lot. I have recommended it to many of my friends who are doing the course successfully."

Amit Anand Amit Anand
PhD-student

"After a lot of research I decided that Migranorsk online was the best option for someone who cannot commit to scheduled courses. It was the best way to learn Norwegian before coming to Norway and "hit the ground running". The course was very interactive and included a very good story line where you sympathize with the actors and can relate to them; this greatly enhanced my engagement and thus accelerated my learning.
If you are on the fence about which Norwegian course to take online, don't be, I would strongly recommend you to try Migranorsk."

Candian blogger of The Oslo Eye

"Migranorsk er et engasjerende norskopplæringsprogram som gir elevene et relevant ordforråd og god innsikt i ulike sider ved det norske samfunn. Som lærer har jeg rike muligheter til interaktiv oppfølging av elevene."

Odd-Arne Riise Odd-Arne Riise
Undervisningsleder i Norgesbuss AS

Mer om norskkursene våre

Kurstilbud

Kurstilbud

Vi tilbyr førti nettbaserte norskkurs, og kurs i samfunnskunnskap.

Lengden på kursene varierer fra to måneder til to år, og du kan velge mellom ulike pedagogiske metoder, med de anerkjente læringsprogrammene Migranorsk, Veien inn og Mot målet.

Les mer om våre norskkurs
Godkjent norskkurs

Godkjent norskkurs

Våre norskkurs med veiledning er godkjent av norske myndigheter. Ved gjennomført kurs, kan kursbeviset legges ved en søknad om varig opphold i landet.

Les mer på www.regjeringen.no og hos Kompetanse Norge (tidligere Vox).

Nettlærer

Nettlærer

Ved kursstart får du tildelt en nettlærer, som skal hjelpe deg gjennom kurset.

Alle kurspakker fra CampusOnline.no kan fås med veiledning. Våre nettlærere er dyktige og erfarne pedagoger

Les mer om nettlærer

Kurs som selvstudium

Kurs som selvstudium

I våre selvstudium arbeider du på egenhånd i det interaktive læringsprogrammet på nett. Du kan benytte alle funksjonaliteter, bortsett fra innsendingsoppgaver. Selvstudium passer for deg som har god arbeidsdisiplin.

Selvstudium er ikke anerkjent som godkjent av norske myndigheter. De fleste av våre norskkurs finnes også med nettveiledning og de er godkjent ved søknad om oppholdstillatelse.

Bedriftskunder

Bedriftskunder

Vi tilbyr bedrifter tilrettelagte kurspakker med godkjent norskopplæring på CampusOnline.no.

Kurspakkene inkluderer rapportering og tett oppfølging. Kursansvarlig i bedriften får underveisrapporter med oppdatert informasjon om deltakerens progresjon og resultater.

I tillegg tilbyr vi skreddersydde kursopplegg basert på bedriftens behov og ønske. Ta kontakt med info@campusonline.no for å få vite mer.

Gangen i kursene

Gangen i kursene

Når du har sendt inn ditt påmeldingsskjema, vil du motta en bekreftelse på e-post med brukernavn og passord og informasjon om kurset ditt.

Din personlige nettlærer tar direkte kontakt med deg. Hvis du ikke er nybegynner kan du ta norsktest og din personlige nettlærer sørger for at du starter på riktig nivå i kurset. Du kan arbeide med kurset når du vil og i ditt eget tempo. Du får arbeide med multimediale tekster der tekst, bilde, video, ordforklaringer og oppgaver henger nøye sammen.

Les mer om gangen i kursene
Tekniske krav

Tekniske krav

Du trenger en datamaskin med lyd og må sørge for at datamaskinen er koblet til Internett med tilstrekkelig kapasitet til å få overført innholdet i kursene, inkludert multimedieelementene.

Les mer om tekniske krav

Se demo


Se demo av våre norskkurs

Vil du se nærmere på norskkursene før du melder deg på? Prøv gratis demo her!

Kontakt oss


Er det noe du lurer på? Bruk skjemaet nedenfor eller kontakt oss på telefon: + 47 55 38 88 30 eller epost info@campusonline.no.Hva står i bildet?