Om offisielle norskprøver

Den nasjonale norskprøven består av en skriftlig og en muntlig prøve. Du må velge nivå A1-A2, nivå A2-B1 eller nivå B1-B2 når du melder deg opp.

Norskprøve A1-A2 er en underveisprøve i opplæringen i norsk og samfunnskunnskap på nivå A1. Hensikten med prøven er at deltakere på spor 1 skal få en tilbakemelding om fremgangen underveis i opplæringen. Prøven skal vise om deltakeren har nådd nivå A1.

Norskprøve A2-B1 og Norskprøve B1-B2 er avsluttende prøver i opplæringen. De skal måle norskferdigheter på nivå A2 og nivå B1 slik disse nivåene er beskrevet i læreplanen. Prøvene tar utgangspunkt i emner som er kjent gjennom undervisning og opphold i Norge. Begge prøvene har en skriftlig og en muntlig del. Den skriftlige delen inneholder lytteprøve, leseprøve og en skriftlig prøve. Den muntlige prøven er en prøve i muntlig språkbruk. Muntlig og skriftlig prøve avlegges hver for seg.

Norskprøve A2-B1 skal måle

  • forståelse av ytringer og vanlige uttrykk fra dagliglivet på et enkelt og tydelig språk.
  • evnen til å lese og forstå svært korte, enkle tekster.
  • ferdighet i å skrive korte, enkle beskjeder og meldinger.
  • evnen til å utveksle direkte og enkel informasjon om personlige forhold og kjente emner og til å forstå det som sies i enkle, dagligdagse samtaler.

 

Norskprøve B1-B2 skal måle

  • ferdighet i å forstå hovedpunktene i informasjon som formidles på en klar og enkel måte.
  • evnen til å lese og forstå tekster som er skrevet i et direkte og klart språk og hvor innholdet er klart strukturert.
  • ferdighet i å skrive en forståelig, sammenhengende tekst.
  • evnen til å klare seg i de fleste samtaler som forekommer i dagliglivet.

 

Du kan lese mer om norskprøvene på Kompetanse Norge.

Test i norsk - høyere nivå ("Bergenstesten")

Test i norsk på høyere nivå ("Bergenstesten") er blant annet for personer som søker opptak ved universiteter og høyskoler i Norge. Les mer på samordnaopptak.no om studiekompetanse og krav til norskkunnskaper.

Les mer om Test i norsk - høyere nivå

Mer om norskkursene våre

Kurstilbud

Kurstilbud

Vi tilbyr førti nettbaserte norskkurs, og kurs i samfunnskunnskap.

Lengden på kursene varierer fra to måneder til to år, og du kan velge mellom ulike pedagogiske metoder, med de anerkjente læringsprogrammene Migranorsk, Veien inn og Mot målet.

Les mer om våre norskkurs
Godkjent norskkurs

Godkjent norskkurs

Våre norskkurs med veiledning er godkjent av norske myndigheter. Ved gjennomført kurs, kan kursbeviset legges ved en søknad om varig opphold i landet.

Les mer på www.regjeringen.no og hos Kompetanse Norge (tidligere Vox).

Nettlærer

Nettlærer

Ved kursstart får du tildelt en nettlærer, som skal hjelpe deg gjennom kurset.

Alle kurspakker fra CampusOnline.no kan fås med veiledning. Våre nettlærere er dyktige og erfarne pedagoger

Les mer om nettlærer

Kurs som selvstudium

Kurs som selvstudium

I våre selvstudium arbeider du på egenhånd i det interaktive læringsprogrammet på nett. Du kan benytte alle funksjonaliteter, bortsett fra innsendingsoppgaver. Selvstudium passer for deg som har god arbeidsdisiplin.

Selvstudium er ikke anerkjent som godkjent av norske myndigheter. De fleste av våre norskkurs finnes også med nettveiledning og de er godkjent ved søknad om oppholdstillatelse.

Bedriftskunder

Bedriftskunder

Vi tilbyr bedrifter tilrettelagte kurspakker med godkjent norskopplæring på CampusOnline.no.

Kurspakkene inkluderer rapportering og tett oppfølging. Kursansvarlig i bedriften får underveisrapporter med oppdatert informasjon om deltakerens progresjon og resultater.

I tillegg tilbyr vi skreddersydde kursopplegg basert på bedriftens behov og ønske. Ta kontakt med info@campusonline.no for å få vite mer.

Gangen i kursene

Gangen i kursene

Når du har sendt inn ditt påmeldingsskjema, vil du motta en bekreftelse på e-post med brukernavn og passord og informasjon om kurset ditt.

Din personlige nettlærer tar direkte kontakt med deg. Hvis du ikke er nybegynner kan du ta norsktest og din personlige nettlærer sørger for at du starter på riktig nivå i kurset. Du kan arbeide med kurset når du vil og i ditt eget tempo. Du får arbeide med multimediale tekster der tekst, bilde, video, ordforklaringer og oppgaver henger nøye sammen.

Les mer om gangen i kursene
Tekniske krav

Tekniske krav

Du trenger en datamaskin med lyd og må sørge for at datamaskinen er koblet til Internett med tilstrekkelig kapasitet til å få overført innholdet i kursene, inkludert multimedieelementene.

Les mer om tekniske krav

Se demo


Se demo av våre norskkurs

Vil du se nærmere på norskkursene før du melder deg på? Prøv gratis demo her!

Kontakt oss


Er det noe du lurer på? Bruk skjemaet nedenfor eller kontakt oss på telefon: + 47 55 38 88 30 eller epost info@campusonline.no.Hva står i bildet?