Om offisielle norskprøver

Den nasjonale norskprøven består av en skriftlig og en muntlig prøve. Du må velge nivå A1-A2, nivå A2-B1 eller nivå B1-B2 når du melder deg opp.

Norskprøve A1-A2 er en underveisprøve i opplæringen i norsk og samfunnskunnskap på nivå A1. Hensikten med prøven er at deltakere på spor 1 skal få en tilbakemelding om fremgangen underveis i opplæringen. Prøven skal vise om deltakeren har nådd nivå A1.

Norskprøve A2-B1 og Norskprøve B1-B2 er avsluttende prøver i opplæringen. De skal måle norskferdigheter på nivå A2 og nivå B1 slik disse nivåene er beskrevet i læreplanen. Prøvene tar utgangspunkt i emner som er kjent gjennom undervisning og opphold i Norge. Begge prøvene har en skriftlig og en muntlig del. Den skriftlige delen inneholder lytteprøve, leseprøve og en skriftlig prøve. Den muntlige prøven er en prøve i muntlig språkbruk. Muntlig og skriftlig prøve avlegges hver for seg.

Norskprøve A2-B1 skal måle

 • forståelse av ytringer og vanlige uttrykk fra dagliglivet på et enkelt og tydelig språk.
 • evnen til å lese og forstå svært korte, enkle tekster.
 • ferdighet i å skrive korte, enkle beskjeder og meldinger.
 • evnen til å utveksle direkte og enkel informasjon om personlige forhold og kjente emner og til å forstå det som sies i enkle, dagligdagse samtaler.

 

Norskprøve B1-B2 skal måle

 • ferdighet i å forstå hovedpunktene i informasjon som formidles på en klar og enkel måte.
 • evnen til å lese og forstå tekster som er skrevet i et direkte og klart språk og hvor innholdet er klart strukturert.
 • ferdighet i å skrive en forståelig, sammenhengende tekst.
 • evnen til å klare seg i de fleste samtaler som forekommer i dagliglivet.

 

Du kan lese mer om norskprøvene på Kompetanse Norge.Test i norsk - høyere nivå ("Bergenstesten")

Test i norsk på høyere nivå ("Bergenstesten") er blant annet for personer som søker opptak ved universiteter og høyskoler i Norge. Les mer på samordnaopptak.no om studiekompetanse og krav til norskkunnskaper.

Les mer om Test i norsk - høyere nivå

Mer om norskkursene våre

Kurstilbud

Kurstilbud

Vi tilbyr tre forskjellige typer nettbaserte norskkurs:

 • Godkjente kurs med veiledning
 • Kurs med veiledning
 • Selvstudium

 • Les mer om våre norskkurs
  Godkjent norskkurs

  Godkjent norskkurs

  Du kan få godkjent maksimalt 12 timer per uke for alle læringsaktiviteter til sammen. Av de godkjente timene må minimum 1/6 bestå av veiledningstimer med din nettlærer.

  Alle våre godkjente kurs kan forlenges. Ved gjennomført kurs, kan kursbeviset legges ved en søknad om oppholdstillatelse i Norge.

  Les mer på www.regjeringen.no og hos Kompetanse Norge (tidligere Vox).

  Nettlærer

  Nettlærer

  Når du registrerer deg på et kurs, kan du velge om du ønsker å gjennomføre kurset med nettlærer eller som selvstudium.

  Følgende kurs inkluderer veiledning med nettlærer

  • Godkjente kurs med veiledning
  • Kurs med veiledning

  Alle kurspakker fra CampusOnline.no kan fås med veiledning.

  Les mer om nettlærer

  Kurs som selvstudium

  Selvstudium

  Selvstudium betyr at du arbeider på egenhånd med kursene. Du får tilgang til det samme som de øvrige kursene, bortsett fra innsendingsoppgaver og veiledning med nettlærer. Selvstudium gir ikke dokumentasjon som kan brukes i forbindelse med søknad om oppholdstillatelse.

  Du kan når som helst kjøpe veiledningstimer med nettlærer.

  Bedriftskunder

  Bedriftskunder

  Vi tilbyr bedrifter tilrettelagte kurspakker med godkjent norskopplæring på CampusOnline.no.

  Kurspakkene inkluderer rapportering og tett oppfølging. Kursansvarlig i bedriften får underveisrapporter med oppdatert informasjon om deltakerens progresjon og resultater.

  I tillegg tilbyr vi skreddersydde kursopplegg basert på bedriftens behov og ønske. Ta kontakt med info@campusonline.no for å få vite mer.

  Gangen i kursene

  Gangen i kursene

  Når du har sendt inn ditt påmeldingsskjema, vil du motta en bekreftelse på e-post med brukernavn og passord og informasjon om kurset ditt.

  Dersom du er usikker på hvilket nivå du er på, kan du ta norsktest, som vil hjelpe deg med å velge riktig nivå i kurset. Du kan arbeide med kurset når du vil og i ditt eget tempo. Du får arbeide med multimediale tekster der tekst, bilde, video, ordforklaringer og oppgaver henger nøye sammen.

  Les mer om gangen i kursene
  Tekniske krav

  Tekniske krav

  Du trenger en datamaskin med lyd og må sørge for at datamaskinen er koblet til Internett med tilstrekkelig kapasitet til å få overført innholdet i kursene, inkludert multimedieelementene.

  Les mer om tekniske krav

  Se demo


  Se demo av våre norskkurs

  Vil du se nærmere på norskkursene før du melder deg på? Prøv gratis demo her!

  Kontakt oss


  Er det noe du lurer på? Bruk skjemaet nedenfor eller kontakt oss via epost info@campusonline.no.  Hva står i bildet?