Læreplan og spor

Læreplan
Opplæringen i våre norskkurs følger Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere (2005).

Nivå på språklige ferdigheter

Læreplanen bygger på nivåbeskrivelsene i det felles europeiske rammeverket, Common European Framework of Reference for Languages. I rammeverket er det beskrevet tre hovednivåer, A, B og C.
A er definert som elementært nivå, B som selvstendig nivå og C som avansert nivå.
Nivåene er videre delt inn i undernivåene A1, A2, B1, B2, C1 og C2.
Læreplanen i norsk og samfunnskunnskap beskriver språkferdigheter på fire av disse nivåene, nivåer, A1, A2, B1 og B2.

Spor og nivå

Læreplanen opererer med 3 spor eller progresjoner tilrettelagt for deltakere med ulike forutsetninger. Spor 1 er tilrettelagt for de med ingen eller svært liten skolegang. Kursene på spor 1 har en svært langsom progresjon. Spor 2 er tilrettelagt for deltakere som har en del skolegang og i mange tilfelle har en viss kompetanse i et fremmedspråk. Variasjonene i bakgrunn og læringsevne er svært stor innenfor denne gruppa, så her skiller vi mellom kurs med langsommere og raskere progresjon. Spor 3 er tilrettelagt for deltakere med god allmennutdanning.

Morsmålet har også betydning for hvilket undervisningstilbud som passer best. Personer med et morsmål som er svært forskjellig fra norsk, vil som regel trenge mer tid på å lære norsk enn de som har et morsmål i samme språkfamilie som norsk. Derfor kan personer med god allmennutdannelse eller høyere utdannelse ha større utbytte av å få opplæring på spor 2 i stedet for spor 3 i en periode på grunn av morsmålet sitt.

Språknivåene 1, 2, 3 og 4 svarer til nivåbeskrivelsene for A1, A2, B1 og B2 i det felleseuropeiske rammeverket for undervisning, læring og vurdering av språk, Common European Framework.

Mer om norskkursene våre

Kurstilbud

Kurstilbud

Vi tilbyr førti nettbaserte norskkurs, og kurs i samfunnskunnskap.

Lengden på kursene varierer fra to måneder til to år, og du kan velge mellom ulike pedagogiske metoder, med de anerkjente læringsprogrammene Migranorsk, Veien inn og Mot målet.

Les mer om våre norskkurs
Godkjent norskkurs

Godkjent norskkurs

Våre norskkurs med veiledning er godkjent av norske myndigheter. Ved gjennomført kurs, kan kursbeviset legges ved en søknad om varig opphold i landet.

Les mer på www.regjeringen.no og hos Kompetanse Norge (tidligere Vox).

Nettlærer

Nettlærer

Ved kursstart får du tildelt en nettlærer, som skal hjelpe deg gjennom kurset.

Alle kurspakker fra CampusOnline.no kan fås med veiledning. Våre nettlærere er dyktige og erfarne pedagoger

Les mer om nettlærer

Kurs som selvstudium

Kurs som selvstudium

I våre selvstudium arbeider du på egenhånd i det interaktive læringsprogrammet på nett. Du kan benytte alle funksjonaliteter, bortsett fra innsendingsoppgaver. Selvstudium passer for deg som har god arbeidsdisiplin.

Selvstudium er ikke anerkjent som godkjent av norske myndigheter. De fleste av våre norskkurs finnes også med nettveiledning og de er godkjent ved søknad om oppholdstillatelse.

Bedriftskunder

Bedriftskunder

Vi tilbyr bedrifter tilrettelagte kurspakker med godkjent norskopplæring på CampusOnline.no.

Kurspakkene inkluderer rapportering og tett oppfølging. Kursansvarlig i bedriften får underveisrapporter med oppdatert informasjon om deltakerens progresjon og resultater.

I tillegg tilbyr vi skreddersydde kursopplegg basert på bedriftens behov og ønske. Ta kontakt med info@campusonline.no for å få vite mer.

Gangen i kursene

Gangen i kursene

Når du har sendt inn ditt påmeldingsskjema, vil du motta en bekreftelse på e-post med brukernavn og passord og informasjon om kurset ditt.

Din personlige nettlærer tar direkte kontakt med deg. Hvis du ikke er nybegynner kan du ta norsktest og din personlige nettlærer sørger for at du starter på riktig nivå i kurset. Du kan arbeide med kurset når du vil og i ditt eget tempo. Du får arbeide med multimediale tekster der tekst, bilde, video, ordforklaringer og oppgaver henger nøye sammen.

Les mer om gangen i kursene
Tekniske krav

Tekniske krav

Du trenger en datamaskin med lyd og må sørge for at datamaskinen er koblet til Internett med tilstrekkelig kapasitet til å få overført innholdet i kursene, inkludert multimedieelementene.

Les mer om tekniske krav

Se demo


Se demo av våre norskkurs

Vil du se nærmere på norskkursene før du melder deg på? Prøv gratis demo her!

Kontakt oss


Er det noe du lurer på? Bruk skjemaet nedenfor eller kontakt oss på telefon: + 47 55 38 88 30 eller epost info@campusonline.no.Hva står i bildet?