Læreplan og spor


Læreplan

De fleste av våre norskkurs følger Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere (2012).


Nivå på språklige ferdigheter

Læreplanen bygger på nivåbeskrivelsene i det felles europeiske rammeverket, Common European Framework of Reference for Languages. I rammeverket er det beskrevet tre hovednivåer, A, B og C.
A er definert som elementært nivå, B som selvstendig nivå og C som avansert nivå.
Nivåene er videre delt inn i undernivåene A1, A2, B1, B2, C1 og C2.
Læreplanen i norsk og samfunnskunnskap beskriver språkferdigheter på fire av disse nivåene, nivåer, A1, A2, B1 og B2.


Spor og nivå

Læreplanen opererer med tre ulike spor eller progresjoner tilrettelagt for deltakere med ulike forutsetninger. Spor 1 er tilrettelagt for de med ingen eller svært liten skolegang. Kursene på spor 1 har en svært langsom progresjon. Spor 2 er tilrettelagt for deltakere som har en del skolegang og i mange tilfelle har en viss kompetanse i et fremmedspråk. Variasjonene i bakgrunn og læringsevne er svært stor innenfor denne gruppa, så her skiller vi mellom kurs med langsommere og raskere progresjon. Spor 3 er tilrettelagt for deltakere med god allmennutdanning.

Morsmålet har også betydning for hvilket undervisningstilbud som passer best. Personer med et morsmål som er svært forskjellig fra norsk, vil som regel trenge mer tid på å lære norsk enn de som har et morsmål i samme språkfamilie som norsk. Derfor kan personer med god allmennutdannelse eller høyere utdannelse ha større utbytte av å få opplæring på spor 2 i stedet for spor 3 i en periode på grunn av morsmålet sitt.

Mer om norskkursene våre

Kurstilbud

Kurstilbud

Vi tilbyr tre forskjellige typer nettbaserte norskkurs:

 • Godkjente kurs med veiledning
 • Kurs med veiledning
 • Selvstudium

 • Les mer om våre norskkurs
  Godkjent norskkurs

  Godkjent norskkurs

  Du kan få godkjent maksimalt 12 timer per uke for alle læringsaktiviteter til sammen. Av de godkjente timene må minimum 1/6 bestå av veiledningstimer med din nettlærer.

  Alle våre godkjente kurs kan forlenges. Ved gjennomført kurs, kan kursbeviset legges ved en søknad om oppholdstillatelse i Norge.

  Les mer på www.regjeringen.no og hos Kompetanse Norge (tidligere Vox).

  Nettlærer

  Nettlærer

  Når du registrerer deg på et kurs, kan du velge om du ønsker å gjennomføre kurset med nettlærer eller som selvstudium.

  Følgende kurs inkluderer veiledning med nettlærer

  • Godkjente kurs med veiledning
  • Kurs med veiledning

  Alle kurspakker fra CampusOnline.no kan fås med veiledning.

  Les mer om nettlærer

  Kurs som selvstudium

  Selvstudium

  Selvstudium betyr at du arbeider på egenhånd med kursene. Du får tilgang til det samme som de øvrige kursene, bortsett fra innsendingsoppgaver og veiledning med nettlærer. Selvstudium gir ikke dokumentasjon som kan brukes i forbindelse med søknad om oppholdstillatelse.

  Du kan når som helst kjøpe veiledningstimer med nettlærer.

  Bedriftskunder

  Bedriftskunder

  Vi tilbyr bedrifter tilrettelagte kurspakker med godkjent norskopplæring på CampusOnline.no.

  Kurspakkene inkluderer rapportering og tett oppfølging. Kursansvarlig i bedriften får underveisrapporter med oppdatert informasjon om deltakerens progresjon og resultater.

  I tillegg tilbyr vi skreddersydde kursopplegg basert på bedriftens behov og ønske. Ta kontakt med info@campusonline.no for å få vite mer.

  Gangen i kursene

  Gangen i kursene

  Når du har sendt inn ditt påmeldingsskjema, vil du motta en bekreftelse på e-post med brukernavn og passord og informasjon om kurset ditt.

  Dersom du er usikker på hvilket nivå du er på, kan du ta norsktest, som vil hjelpe deg med å velge riktig nivå i kurset. Du kan arbeide med kurset når du vil og i ditt eget tempo. Du får arbeide med multimediale tekster der tekst, bilde, video, ordforklaringer og oppgaver henger nøye sammen.

  Les mer om gangen i kursene
  Tekniske krav

  Tekniske krav

  Du trenger en datamaskin med lyd og må sørge for at datamaskinen er koblet til Internett med tilstrekkelig kapasitet til å få overført innholdet i kursene, inkludert multimedieelementene.

  Les mer om tekniske krav

  Se demo


  Se demo av våre norskkurs

  Vil du se nærmere på norskkursene før du melder deg på? Prøv gratis demo her!

  Kontakt oss


  Er det noe du lurer på? Bruk skjemaet nedenfor eller kontakt oss via epost info@campusonline.no.  Hva står i bildet?