9788211015326

Bygg og anlegg

Fra kr. 3 900,-

Korte fakta

 • Arbeidsrettet norskkurs på nett
 • Legger vekt på ordforråd som trengs i jobben
 • Interaktive oppgaver og øvelser
​Dette norskkurset passer for deg som ønsker å jobbe innen bygg og anlegg, eller for deg som allerede er i jobb men mangler HMS (helse, miljø og sikkerhet) kunnskap.  Du må kunne litt norsk for å få best mulig utbytte av kurset.

Kurset gir innsikt i HMS på norske byggeplasser slik at skader på personer, utstyr og ytre miljø unngås. Kurset tar også opp spesielle sider ved den norske arbeidskulturen, opplæringskrav og ulike roller på arbeidsplassen. Kurset består i hovedsak av instruktive eksempler på typer farlig arbeid, lover og regler, forebyggende arbeid, krav til dokumentasjon og sertifikater, aktuelt arbeidsutstyr, personlig verneutstyr, aktuelle instanser, praktiske tips og om den norske arbeidslivskulturen.

Det er lagt opp til aktiv læring gjennom å «se, høre og gjøre» og det brukes motiverende og illustrerende multimedieelementer. Oppgaver underveis i kurset repeterer stoffet, sikrer forståelse og gir naturlige stopp og pauser. Kurset er oversatt til både engelsk og polsk.
 
Følgende elementer er også inkludert i kurset:
 • Helse miljø og sikkerhet på arbeidsplassen, som er oversatt til polsk og engelsk.
 • Arbeidslivets ABC, som gir generell informasjon om norsk arbeidsliv.   
 • Norske lyder, som gir deg lytte- og uttaletrening.
Kurset er illustrert med video, lyd, bilder og tekster og har flere interaktive oppgaver og tester.

Dette yrkesrettede norskkurset passer best for deg som allerede kan litt norsk, i alle fall bør du være ferdig med nivå A1.

Kursene tar utgangspunkt i en dramatiserte videoepisoder med profesjonelle skuespillere. Episodene spiller på forhold som kan oppstå på arbeidsplassen, samtidig som de dekker målene i læreplanen. De fleste lærer lettere og bedre gjennom bilder, spesielt når de kommer i en realistisk setting. Språkinnlæring i en naturlig sammenheng med bruk av dagligtale, er viktige fortrinn i læringsprogrammet Migranorsk.

I kurset gjøres det utstrakt bruk av lyd, bilder og tekst i tillegg til video. Programmet inneholder en stor mengde varierte interaktive øvingsoppgaver med umiddelbar svarrespons.

Læringsprogrammet inneholder blant annet ordbok, grammatikk e-bok og leksikon. I tillegg er det lenket til en rekke ulik ordbøker.

Før du starter på selve kurset, tar du en digital norsktest. Testresultatet anbefaler hvilket nivå du bør begynne kurset på. Testen bygger på to metoder: egenvurdering der du selv vurderer dine språkkunnskaper i norsk, og selvtester der du velger korrekt svar på oppgavene. Testen tilpasser seg automatisk etter resultatet du oppnår. Språktesten er individuell, og tiden som brukes, kan derfor variere fra person til person fra ½ til 1 ½ time. Nivåene (A1, A2, B1, B2, C1 og C2) følger Det felles europeiske rammeverket for språk, CEFR

Les mer om norsktesten

Ved kursstart får du tildelt en personlig nettveileder som hjelper deg gjennom norskopplæringen. Nettveiledningen tilpasses dine behov og tidsdisponering. Nettveilederen setter opp en individuell opplæringsplan i samarbeid med deg som deltaker, gir oppstartshjelp, retter skriftlige oppgaver, hører og gir tilbakemelding på lydfiler, svarer på spørsmål, formidler ekstra lærestoff om nødvendig, organiserer nettprat og samtaletrening og hjelper deg med å holde oppe motivasjonen.

Vi vet at mange opplever det som svært motiverende å ha kontakt med en nettlærer. Derfor hevder vi at en nettlærer kan være verdt sin vekt i gull.

Læringsarenaen er brukervennlig og innbyr til aktiv dialog mellom deg og din nettveileder.

En rekke av kursene på CampusOnline.no er selvstudium der du arbeider i interaktive læringsprogram online. Underveis i kurset kan du likevel oppleve behov for hjelp av en lærer. Du kan føle behov for å stille spørsmål, ønske deg en samtalepartner eller ha lyst til å levere inn skriftlige oppgaver for å få dem rettet eller vurdert. Dersom dette ønsket oppstår, kan du kjøpe separate veiledningstimer a kr 660 NOK per time (45 min.). Send oss en e-post på ordre@campusonline.no så finner vi riktig nettlærer til deg.

Nettveiledningen tilpasses dine behov og tidsdisponering. Nettveilederen kan sette opp en individuell plan for opplæringsarbeid og aktivitet i samarbeid med deg som deltaker. Nettlæreren kan hjelpe deg med å holde oppe motivasjonen, rette skriftlige oppgaver, høre og gi tilbakemelding på lydfiler, svare på spørsmål, formidle ekstra lærestoff om nødvendig og bistå deg med samtaletrening.

Bestill kurs

Velg ønsket kurs fra listen og trykk "bestill". Når du fyller ut påmeldingsskjemaet, kan du velge den betalingsmåten som passer best for deg. Du kan betale med kredittkort eller få faktura tilsendt per e-post. Les mer om betalingsmåter.

Betalingsmetoder

Når du fyller ut påmeldingsskjema, kan du velge den betalingsmåten som passer best for deg.

Du kan velge mellom følgende:


Kredittkort

Du fyller ut med nødvendige opplysninger på vår sikre server, og betalingen skjer automatisk. Beløpet kommer på din kredittkortregning.


Faktura

Du får tilsendt faktura via e-post for totalbeløpet. Faktura sendes ut så snart påmeldingsskjemaet er mottatt hos CampusOnline.no. Normalt forfall er 8 dager for privatkunder og 1 måned for bedrifter og offentlige etater.

 • Bygg og anlegg
  Kurslengde: 2-3 måneder (60 timer) med 3 timer veiledning
  Godkjent kurs

  Godkjent norskkurs

  Du kan få godkjent maksimalt 12 timer per uke for alle læringsaktiviteter til sammen. Av de godkjente timene må minimum 1/6 bestå av veiledningstimer med din nettlærer.

  Alle våre godkjente kurs kan forlenges. Ved gjennomført kurs, kan kursbeviset legges ved en søknad om oppholdstillatelse i Norge.

  Les mer på www.regjeringen.no og hos Kompetanse Norge (tidligere Vox).

  Med veiledning

  Nettlærer

  Når du registrerer deg på et kurs, kan du velge om du ønsker å gjennomføre kurset med nettlærer eller som selvstudium.

  Følgende kurs inkluderer veiledning med nettlærer

  • Godkjente kurs med veiledning
  • Kurs med veiledning

  Alle kurspakker fra CampusOnline.no kan fås med veiledning.

  Les mer om nettlærer

  NOK 3 900,-
 • Ekstra veiledning med nettlærer
  Kr. 660,- pr. time (45 min.).

Mer om norskkursene våre

Kurstilbud

Kurstilbud

Vi tilbyr tre forskjellige typer nettbaserte norskkurs:

 • Godkjente kurs med veiledning
 • Kurs med veiledning
 • Selvstudium

 • Les mer om våre norskkurs
  Godkjent norskkurs

  Godkjent norskkurs

  Du kan få godkjent maksimalt 12 timer per uke for alle læringsaktiviteter til sammen. Av de godkjente timene må minimum 1/6 bestå av veiledningstimer med din nettlærer.

  Alle våre godkjente kurs kan forlenges. Ved gjennomført kurs, kan kursbeviset legges ved en søknad om oppholdstillatelse i Norge.

  Les mer på www.regjeringen.no og hos Kompetanse Norge (tidligere Vox).

  Nettlærer

  Nettlærer

  Når du registrerer deg på et kurs, kan du velge om du ønsker å gjennomføre kurset med nettlærer eller som selvstudium.

  Følgende kurs inkluderer veiledning med nettlærer

  • Godkjente kurs med veiledning
  • Kurs med veiledning

  Alle kurspakker fra CampusOnline.no kan fås med veiledning.

  Les mer om nettlærer

  Kurs som selvstudium

  Selvstudium

  Selvstudium betyr at du arbeider på egenhånd med kursene. Du får tilgang til det samme som de øvrige kursene, bortsett fra innsendingsoppgaver og veiledning med nettlærer. Selvstudium gir ikke dokumentasjon som kan brukes i forbindelse med søknad om oppholdstillatelse.

  Du kan når som helst kjøpe veiledningstimer med nettlærer.

  Bedriftskunder

  Bedriftskunder

  Vi tilbyr bedrifter tilrettelagte kurspakker med godkjent norskopplæring på CampusOnline.no.

  Kurspakkene inkluderer rapportering og tett oppfølging. Kursansvarlig i bedriften får underveisrapporter med oppdatert informasjon om deltakerens progresjon og resultater.

  I tillegg tilbyr vi skreddersydde kursopplegg basert på bedriftens behov og ønske. Ta kontakt med info@campusonline.no for å få vite mer.

  Gangen i kursene

  Gangen i kursene

  Når du har sendt inn ditt påmeldingsskjema, vil du motta en bekreftelse på e-post med brukernavn og passord og informasjon om kurset ditt.

  Dersom du er usikker på hvilket nivå du er på, kan du ta norsktest, som vil hjelpe deg med å velge riktig nivå i kurset. Du kan arbeide med kurset når du vil og i ditt eget tempo. Du får arbeide med multimediale tekster der tekst, bilde, video, ordforklaringer og oppgaver henger nøye sammen.

  Les mer om gangen i kursene
  Tekniske krav

  Tekniske krav

  Du trenger en datamaskin med lyd og må sørge for at datamaskinen er koblet til Internett med tilstrekkelig kapasitet til å få overført innholdet i kursene, inkludert multimedieelementene.

  Les mer om tekniske krav

  Se demo


  Se demo av våre norskkurs

  Vil du se nærmere på norskkursene før du melder deg på? Prøv gratis demo her!

  Kontakt oss


  Er det noe du lurer på? Bruk skjemaet nedenfor eller kontakt oss via epost info@campusonline.no.  Hva står i bildet?