Submenu

Lønnsomt med innvandring?

I samfunnsdebatten dukker spørsmålet jevnlig opp. Det er ca. 550 000 innvandrere i Norge og fra tid til annen etterlyses det regnskap, om disse menneskene lønner seg for landet.

Svaret på lønnsomhetsspørsmålet, er at vi faktisk er ulønnsomme alle sammen.

Den enkeltes produktivitet, eller deltakelse i yrkeslivet, varierer. Det gjør også individets forbruk av offentlige tjenester. Den faktoren som bidrar mest til første generasjons innvandreres yrkes- og samfunnsdeltakelse er språkopplæring, og deretter utdanning. Ettersom tiden går blir innvandrerfamiliene i Norge, mer og mer norsk, og får en større andel av det offentliges tilbud, som alle aldre. Barna trenger barnehager og skole, de arbeidsføre blir etterhvert pensjonister og pleietrengende. Som i resten av befolkningen blir den yrkesaktive andelen for få til å bære byrden med de store offentlige utgiftene alene, uten oljepengene.

I samfunnsøkonomisk sammenheng er det gjestearbeiderne som er mest lønnsomme for de offentlige finanser. Gjestearbeiderne kommer som yrkesaktive, betaler skatt og forbruker varer og tjenester, og drar hjem før de blir uføre eller trenger helse- og eldreomsorg.

Velferdsstaten Norge, går reelt sett med underskudd, og vil etter hvert måtte reformeres. Det blir et langt politisk lerret å bleke. Men velferdsstaten handler ikke om profitt, den handler om innbyggernes ve og vel.Our Norwegian courses

Course offer >

Course offer

We offer three differend kinds of online Norwegian courses:

  • Certified course with supervision
  • Supervised courses
  • Self-study courses

Read more about our Norwegian courses

Approved courses >

Approved courses

You can get registered a maximum of 12 hours per week. Of all the completed and approved hours, 1/6 has to include supervision from your online teacher. The supervision can be realized through Skype sessions, phone calls, written or oral feedback.

All our approved courses can be extended. The certificate you recieve after completing the course, can be used as documentation in conjuction with application for permanent residency in Norway.

Read more: www.regjeringen.no and Kompetanse Norge (former VOX).

Online teacher >

Online teacher

At the start of the course you will be assigned a online teacher who will help you with the Norwegian language instruction.

All of the course packages from CampusOnline.no include supervised sessions with experienced online teachers.

Read more about personal online Norwegian teachers
Self-study course >

Course as self-study

During a self-study course you work on your own using the interactive e-learning program. You can use all functions within the program, but you will not be able to send completed tasks and assignments to online teacher. The certificate you recieve after completing the course cannot be used in conjuction with application for permanent residency in Norway.

You can at any time purchase online tutoring sessions with an online teacher.

Corporate customers >

Corporate customers

We provide packages with approved Norwegian language courses for corporate customers.

Included in the course packages are regular reporting and follow-up. The person responsible for the courses in the company will receive reports throughout the course with up-to-date information about the students’ progress and results.

We can also tailor courses to the company’s particular requirements. If you want to learn more, please contact info@campusonline.no.

Course format >

Course format

Once you have sent in your registration form, you will receive a confirmation in an e-mail, which also contains your username and password, and information about your course.

If you are unsure about which level to choose, we recommend that you take the Norwegian language test. You can work with the course when you like and at your own pace. You will work with multimedia texts containing intricately connected texts, images, videos, explanations of words and assignments.

Read more about our course format
Technical requirements >

Technical requirements

You need a computer with a sound card and must be sure that the computer has an Internet connection with enough capacity to allow transfer of the course contents, including the multimedia elements.

Read more

View demo


View demo

Would you like to test out the courses before registering? View demo

Contact us


Anything you want to ask about? You can use the contact form below or send us an e-mail info@campusonline.no.<captcha_html />