Submenu

Barn av yrkesaktive mødre lider ikke faglig

Barnas skoleprestasjoner tar ikke skade av at mødrene jobber i løpet av barnas første leveår.

En ny analyse av seks studier i Storbritannia som omfatter 40.000 barn over fire tiår har gitt avgjørende bevis for at det ikke er noen sammenheng mellom mødrenes fortsatte yrkeskarriere og barnas skoleprestasjoner, og avliver dermed en etablert myte.

De som er født 1970-, 1980- og tidlig 90-tallet med mødre som jobbet i løpet av sine første leveår hadde i gjennomsnitt litt lavere leseferdighet og tallforståelse enn barn av hjemmearbeidende mødre. Imidlertid viser analyse av tre påfølgende studier av barn som er født siden midten av 90-tallet at denne ulempen har forsvunnet for yngre generasjoner.

Forklaringen kan delvis være at på 80-tallet i Storbritannia, var barnehage forbeholdt svært rike familier eller fattige familier som fikk tilbudet fordi barnet deres var i risikosonen. Alle andre i midten måtte nøye seg med uformelle ordninger.

Barn født i 2000 eller 2001 viste ved femårs alder ingen signifikant forskjell i kognitive evner eller atferd om mødrene deres var yrkesaktiv eller ikke i sitt første leveår.

Tradisjonelt har man vært bekymret for at mødres yrkesaktivitet går på bekostning av barns utvikling. Men ettersom andelen av yrkesaktive mødre har gått opp, har innvirkningen på barna blitt redusert. Dette må ses i sammenheng med utvikling av et pedagogisk og kvalitetssikret barnehagetilbud. Men for enslige forsørgere i særdeleshet, er høye utgifter til barnepass og mangel på familievennlige arbeidsplasser faktorer som gjør det vanskelig for dem som ønsker å gå tilbake til arbeidet.

Forskningsresultatene presenteres i London i dag under en markering der Storbritannias utdanningsminister, David Willetts, deltar.

Kilde: The IndependentOur Norwegian courses

Course offer >

Course offer

We offer three differend kinds of online Norwegian courses:

  • Certified course with supervision
  • Supervised courses
  • Self-study courses

Read more about our Norwegian courses

Approved courses >

Approved courses

You can get registered a maximum of 12 hours per week. Of all the completed and approved hours, 1/6 has to include supervision from your online teacher. The supervision can be realized through Skype sessions, phone calls, written or oral feedback.

All our approved courses can be extended. The certificate you recieve after completing the course, can be used as documentation in conjuction with application for permanent residency in Norway.

Read more: www.regjeringen.no and Kompetanse Norge (former VOX).

Online teacher >

Online teacher

At the start of the course you will be assigned a online teacher who will help you with the Norwegian language instruction.

All of the course packages from CampusOnline.no include supervised sessions with experienced online teachers.

Read more about personal online Norwegian teachers
Self-study course >

Course as self-study

During a self-study course you work on your own using the interactive e-learning program. You can use all functions within the program, but you will not be able to send completed tasks and assignments to online teacher. The certificate you recieve after completing the course cannot be used in conjuction with application for permanent residency in Norway.

You can at any time purchase online tutoring sessions with an online teacher.

Corporate customers >

Corporate customers

We provide packages with approved Norwegian language courses for corporate customers.

Included in the course packages are regular reporting and follow-up. The person responsible for the courses in the company will receive reports throughout the course with up-to-date information about the students’ progress and results.

We can also tailor courses to the company’s particular requirements. If you want to learn more, please contact info@campusonline.no.

Course format >

Course format

Once you have sent in your registration form, you will receive a confirmation in an e-mail, which also contains your username and password, and information about your course.

If you are unsure about which level to choose, we recommend that you take the Norwegian language test. You can work with the course when you like and at your own pace. You will work with multimedia texts containing intricately connected texts, images, videos, explanations of words and assignments.

Read more about our course format
Technical requirements >

Technical requirements

You need a computer with a sound card and must be sure that the computer has an Internet connection with enough capacity to allow transfer of the course contents, including the multimedia elements.

Read more

View demo


View demo

Would you like to test out the courses before registering? View demo

Contact us


Anything you want to ask about? You can use the contact form below or send us an e-mail info@campusonline.no.<captcha_html />