Submenu

Barna må lære norsk!

I Drammen kommune er innvandrerandelen på 18 % av befolkningen. Det er høyest i Norge. Ved Fjell barneskole i Drammen er andelen minoritetsspråklige elever 77 %. Ikke alle førsteklassingene kan norsk. Nå diskuterer politikerne tiltak for å sikre at barna lærer norsk før skolestart.

Skal dette skje med tvang? Absolutt ikke, sier politikerne. Vi skal gi foreldre et så godt tilbud at de ikke kan si nei. I Danmark, for eksempel, får innvandrerforeldre tilbud om språkstøtte eller barnehageplass. 98 % velger barnehageplass.

CampusOnline.no mener at foreldrene også bør lære norsk. Uten språkkunnskaper blir det vanskelig å delta i skole- og foreldresamarbeid og det blir vanskelig å hjelpe barna med lekser og skolearbeid. Det blir også vanskelig å delta i lokalsamfunnet, for eksempel kulturtilbud eller den korte hverdagspraten i butikken, eller på sidelinjen under fotballtreningen.

Menneskets fremste kjennetegn, og det som skiller oss fra andre arter er nettopp språket og våre kommunikasjonsevner. Språk er rett og slett en nøkkel til suksess.Our Norwegian courses

Course offer >

Course offer

We offer three differend kinds of online Norwegian courses:

  • Certified course with supervision
  • Supervised courses
  • Self-study courses

Read more about our Norwegian courses

Approved courses >

Approved courses

You can get registered a maximum of 12 hours per week. Of all the completed and approved hours, 1/6 has to include supervision from your online teacher. The supervision can be realized through Skype sessions, phone calls, written or oral feedback.

All our approved courses can be extended. The certificate you recieve after completing the course, can be used as documentation in conjuction with application for permanent residency in Norway.

Read more: www.regjeringen.no and Kompetanse Norge (former VOX).

Online teacher >

Online teacher

At the start of the course you will be assigned a online teacher who will help you with the Norwegian language instruction.

All of the course packages from CampusOnline.no include supervised sessions with experienced online teachers.

Read more about personal online Norwegian teachers
Self-study course >

Course as self-study

During a self-study course you work on your own using the interactive e-learning program. You can use all functions within the program, but you will not be able to send completed tasks and assignments to online teacher. The certificate you recieve after completing the course cannot be used in conjuction with application for permanent residency in Norway.

You can at any time purchase online tutoring sessions with an online teacher.

Corporate customers >

Corporate customers

We provide packages with approved Norwegian language courses for corporate customers.

Included in the course packages are regular reporting and follow-up. The person responsible for the courses in the company will receive reports throughout the course with up-to-date information about the students’ progress and results.

We can also tailor courses to the company’s particular requirements. If you want to learn more, please contact info@campusonline.no.

Course format >

Course format

Once you have sent in your registration form, you will receive a confirmation in an e-mail, which also contains your username and password, and information about your course.

If you are unsure about which level to choose, we recommend that you take the Norwegian language test. You can work with the course when you like and at your own pace. You will work with multimedia texts containing intricately connected texts, images, videos, explanations of words and assignments.

Read more about our course format
Technical requirements >

Technical requirements

You need a computer with a sound card and must be sure that the computer has an Internet connection with enough capacity to allow transfer of the course contents, including the multimedia elements.

Read more

View demo


View demo

Would you like to test out the courses before registering? View demo

Contact us


Anything you want to ask about? You can use the contact form below or send us an e-mail info@campusonline.no.<captcha_html />