Submenu

Åpner for at flere kan bosettes i Norge

Personer som sitter i mottak med begrensede tillatelse kan nå bosettes i en kommune. Dette gjelder i hovedsak for personer som ikke har dokumentasjon på sin identitet.  I dag bor det mange personer i mottak som har sannsynliggjort sin identitet, men som av ulike grunner ikke har framskaffet nok dokumentasjon. Disse menneskene kan få fornyet sin oppholdstillatelse hvert år, men de kan ikke bosettes i en kommune. Dette gjør at de blir sittende fast i mottak. Noen i flere år. Blant disse er ca 80 prosent barnefamilier.

- Det er uholdbart at personer lever på vent på ubestemt tid i asylmottak når de har fått oppholdstillatelse og kan bli værende i Norge. Jeg er særlig opptatt av at dette dreier seg om mange barn, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marta Thorkildsen.

De senere årene har omlag 1000 personer fått opphold i Norge, men ikke rett til å bli bosatt i en kommune. Over 300 i denne gruppen er barn. Disse personene har fått en begrenset tillatelse i påvente av at de skal dokumentere sin identitet. Tillatelsen må fornyes årlig. Denne gruppen skal nå bosettes etter at tillatelsen har blitt fornyet en gang.

 -  Kommunene får integreringstilskudd for de som bosettes. I tillegg har vi startet et arbeid for å gi denne gruppen rett til deltagelse i introduksjonsprogram og norskopplæring sier Thorkildsen.

http://www.regjeringen.no/en/dep/bld/whats-new/News/2013/apner-for-at-flere-kan-bosettes.html?id=714283Our Norwegian courses

Course offer >

Course offer

We offer three differend kinds of online Norwegian courses:

  • Certified course with supervision
  • Supervised courses
  • Self-study courses

Read more about our Norwegian courses

Approved courses >

Approved courses

You can get registered a maximum of 12 hours per week. Of all the completed and approved hours, 1/6 has to include supervision from your online teacher. The supervision can be realized through Skype sessions, phone calls, written or oral feedback.

All our approved courses can be extended. The certificate you recieve after completing the course, can be used as documentation in conjuction with application for permanent residency in Norway.

Read more: www.regjeringen.no and Kompetanse Norge (former VOX).

Online teacher >

Online teacher

At the start of the course you will be assigned a online teacher who will help you with the Norwegian language instruction.

All of the course packages from CampusOnline.no include supervised sessions with experienced online teachers.

Read more about personal online Norwegian teachers
Self-study course >

Course as self-study

During a self-study course you work on your own using the interactive e-learning program. You can use all functions within the program, but you will not be able to send completed tasks and assignments to online teacher. The certificate you recieve after completing the course cannot be used in conjuction with application for permanent residency in Norway.

You can at any time purchase online tutoring sessions with an online teacher.

Corporate customers >

Corporate customers

We provide packages with approved Norwegian language courses for corporate customers.

Included in the course packages are regular reporting and follow-up. The person responsible for the courses in the company will receive reports throughout the course with up-to-date information about the students’ progress and results.

We can also tailor courses to the company’s particular requirements. If you want to learn more, please contact info@campusonline.no.

Course format >

Course format

Once you have sent in your registration form, you will receive a confirmation in an e-mail, which also contains your username and password, and information about your course.

If you are unsure about which level to choose, we recommend that you take the Norwegian language test. You can work with the course when you like and at your own pace. You will work with multimedia texts containing intricately connected texts, images, videos, explanations of words and assignments.

Read more about our course format
Technical requirements >

Technical requirements

You need a computer with a sound card and must be sure that the computer has an Internet connection with enough capacity to allow transfer of the course contents, including the multimedia elements.

Read more

View demo


View demo

Would you like to test out the courses before registering? View demo

Contact us


Anything you want to ask about? You can use the contact form below or send us an e-mail info@campusonline.no.<captcha_html />