Submenu

Tabu på fire bein

I januar ble det avdekket hestekjøtt i frossen lasagne produsert av Findus. Dette har vakt sterke reaksjoner og stor medieoppmerksomhet i Norge og Skandinavia. Rent objektivt sett er hestekjøtt glimrende mat for mennesker, men i vår skandinaviske kulturkrets er det nærmest oppfattet som uspiselig.Tabuet mot å spise hestekjøtt går mer enn tusen år tilbake i tid, til den gang vikingtidens norrøne religion ble konfrontert med middelalderens kristne tro. Kristendommen toget fram og kirken kjempet for å få sine undersåtter til å underkaste seg den nye troen.

Hesten spilte en sentral rolle i den norrøne troen. Blotet var en rituell fest viet de norrøne gudene og kommunikasjonen med dem, og spising av hestekjøtt utgjorde en sentral del. Til gudene ofret man de delene av hesten som bidro til kommunikasjon: hovene, hodet og hestehalen.

Denne direkte kontakten med det guddommelige var en trussel mot kirkens maktgrunnlag. Derfor ble blot og spising av hestekjøtt forbudt, og brudd på forbudet ble møtt med lovens strengeste straff. Gulatingsloven fra tidlig middelalder slo fast at spising av hestekjøtt skal straffes med fredløshet, noe som innebar livslang landsforvisning og tap av gård og jord.

Akkurat samme straff fikk man for «barneutburd», å sette spedbarn ut for å dø. Blot var med andre ord en forbrytelse på linje med barnemord.

Uten blotet mistet datidens mennesker muligheten til selv å komme i kontakt med gudene. Presteskapet skulle alene, og på folkets vegne står for kontakten med Gud. Nordboerne opplevde sannsynligvis kirkens inngripen som sterkt fremmedgjørende. Og nattverdens symbolske tilbud om Kristi legeme må ha fremstått som en blek erstatning for blotets guddommelige hestekjøtt.

Kirken gikk seirende ut av troskampen, og hestekjøtt har aldri siden vært vanlig som mat for mennesker i Skandinavia.

KILDE: http://www.levendehistorie.no/levende/forsidearkiv/tabu_paa_fire_beinOur Norwegian courses

Course offer >

Course offer

We offer three differend kinds of online Norwegian courses:

  • Certified course with supervision
  • Supervised courses
  • Self-study courses

Read more about our Norwegian courses

Approved courses >

Approved courses

You can get registered a maximum of 12 hours per week. Of all the completed and approved hours, 1/6 has to include supervision from your online teacher. The supervision can be realized through Skype sessions, phone calls, written or oral feedback.

All our approved courses can be extended. The certificate you recieve after completing the course, can be used as documentation in conjuction with application for permanent residency in Norway.

Read more: www.regjeringen.no and Kompetanse Norge (former VOX).

Online teacher >

Online teacher

At the start of the course you will be assigned a online teacher who will help you with the Norwegian language instruction.

All of the course packages from CampusOnline.no include supervised sessions with experienced online teachers.

Read more about personal online Norwegian teachers
Self-study course >

Course as self-study

During a self-study course you work on your own using the interactive e-learning program. You can use all functions within the program, but you will not be able to send completed tasks and assignments to online teacher. The certificate you recieve after completing the course cannot be used in conjuction with application for permanent residency in Norway.

You can at any time purchase online tutoring sessions with an online teacher.

Corporate customers >

Corporate customers

We provide packages with approved Norwegian language courses for corporate customers.

Included in the course packages are regular reporting and follow-up. The person responsible for the courses in the company will receive reports throughout the course with up-to-date information about the students’ progress and results.

We can also tailor courses to the company’s particular requirements. If you want to learn more, please contact info@campusonline.no.

Course format >

Course format

Once you have sent in your registration form, you will receive a confirmation in an e-mail, which also contains your username and password, and information about your course.

If you are unsure about which level to choose, we recommend that you take the Norwegian language test. You can work with the course when you like and at your own pace. You will work with multimedia texts containing intricately connected texts, images, videos, explanations of words and assignments.

Read more about our course format
Technical requirements >

Technical requirements

You need a computer with a sound card and must be sure that the computer has an Internet connection with enough capacity to allow transfer of the course contents, including the multimedia elements.

Read more

View demo


View demo

Would you like to test out the courses before registering? View demo

Contact us


Anything you want to ask about? You can use the contact form below or send us an e-mail info@campusonline.no.<captcha_html />