Nettlærer

Når du registrerer deg på et kurs, kan du velge om du ønsker å gjennomføre kurset som selvstudium, eller få veiledning av nettlærer. Hvis du velger selvstudium, kan du selv bestemme hvor mange veiledningstimer du ønsker å kjøpe. Selv om kursene inneholder interaktive oppgavene gir deg muligheten til å arbeide på egenhånd, anbefaler vi at du legger til veiledningstimer i kurspakken din. Direkte kontakt med en erfaren nettlærer gjennom samtaletrening og veiledning, vil være et viktig supplement til de interaktive oppgavene. 

Du lurer kanskje på hvordan veiledningstimene dine på nett vil foregå? Mesteparten av det, spesielt samtaletrening, gjøres på Skype, men deler av kommunikasjonen vil også foregå gjennom læringsplattformen eller på epost. Nettlæreren din veileder og hjelper deg gjennom omtrent alle aspekter ved kurset, fra å hjelpe deg med å sette opp en individuell opplæringsplan, gjennom å rette innleveringene dine, bistå med alt fra vanskelig grammatikk til uttaletrening på Skype, og besvare spørsmål du måtte ha.

2-3 dager etter registrering vil du motta en epost fra din nettlærer, som vil invitere deg til et Skype-møte. Dette møtet er en god anledning til å dele tanker, ideer eller innspill med nettlærer. Du kan selv velge om du ønsker å fokusere på muntlige eller skriftlige ferdigheter, avhengig av egne behov og mål.

Den eneste begrensningen er antall veiledningstimer du kjøper, når du registrerer deg på kurset.
Vær oppmerksom på at du bestemmer hvor mye tid din nettlærer vil ha til deg.

Våre nettlærere er dyktige og erfarne. Selv om de fleste har norsk som morsmål, har vi også nettlærere som selv har vært igjennom norskopplæring, som de gledelig deler sine erfaringer om. 

Mer om norskkursene våre

Kurstilbud

Kurstilbud

Vi tilbyr tre forskjellige typer nettbaserte norskkurs:

 • Godkjente kurs med veiledning
 • Kurs med veiledning
 • Selvstudium

 • Les mer om våre norskkurs
  Godkjent norskkurs

  Godkjent norskkurs

  Du kan få godkjent maksimalt 12 timer per uke for alle læringsaktiviteter til sammen. Av de godkjente timene må minimum 1/6 bestå av veiledningstimer med din nettlærer.

  Alle våre godkjente kurs kan forlenges. Ved gjennomført kurs, kan kursbeviset legges ved en søknad om oppholdstillatelse i Norge.

  Les mer på www.regjeringen.no og hos Kompetanse Norge (tidligere Vox).

  Nettlærer

  Nettlærer

  Når du registrerer deg på et kurs, kan du velge om du ønsker å gjennomføre kurset med nettlærer eller som selvstudium.

  Følgende kurs inkluderer veiledning med nettlærer

  • Godkjente kurs med veiledning
  • Kurs med veiledning

  Alle kurspakker fra CampusOnline.no kan fås med veiledning.

  Les mer om nettlærer

  Kurs som selvstudium

  Selvstudium

  Selvstudium betyr at du arbeider på egenhånd med kursene. Du får tilgang til det samme som de øvrige kursene, bortsett fra innsendingsoppgaver og veiledning med nettlærer. Selvstudium gir ikke dokumentasjon som kan brukes i forbindelse med søknad om oppholdstillatelse.

  Du kan når som helst kjøpe veiledningstimer med nettlærer.

  Bedriftskunder

  Bedriftskunder

  Vi tilbyr bedrifter tilrettelagte kurspakker med godkjent norskopplæring på CampusOnline.no.

  Kurspakkene inkluderer rapportering og tett oppfølging. Kursansvarlig i bedriften får underveisrapporter med oppdatert informasjon om deltakerens progresjon og resultater.

  I tillegg tilbyr vi skreddersydde kursopplegg basert på bedriftens behov og ønske. Ta kontakt med info@campusonline.no for å få vite mer.

  Gangen i kursene

  Gangen i kursene

  Når du har sendt inn ditt påmeldingsskjema, vil du motta en bekreftelse på e-post med brukernavn og passord og informasjon om kurset ditt.

  Dersom du er usikker på hvilket nivå du er på, kan du ta norsktest, som vil hjelpe deg med å velge riktig nivå i kurset. Du kan arbeide med kurset når du vil og i ditt eget tempo. Du får arbeide med multimediale tekster der tekst, bilde, video, ordforklaringer og oppgaver henger nøye sammen.

  Les mer om gangen i kursene
  Tekniske krav

  Tekniske krav

  Du trenger en datamaskin med lyd og må sørge for at datamaskinen er koblet til Internett med tilstrekkelig kapasitet til å få overført innholdet i kursene, inkludert multimedieelementene.

  Les mer om tekniske krav

  Kontakt oss


  Er det noe du lurer på? Bruk skjemaet nedenfor eller kontakt oss via epost info@campusonline.no.  Hva står i bildet?