Kursbetingelser

Betingelsene avhenger av hva slags kurs du velger. Gå derfor til den aktuelle siden og les informasjonen nøye. Dette er veldig viktig i forbindelse med godkjente kurs som skal brukes som dokumentasjon for søknad om oppholdstillatelse.

Akkrediterte kurs godkjent av UDI som obligatorisk del av norskopplæringen

1. Brukernavn og passord

Du er selv ansvarlig for å sikre passordet du bruker i opplæringsprogrammene. Brukernavn og passord er kun for personlig bruk; ikke del påloggingsinformasjonen din med familie, venner eller andre tredjeparter. Dersom du oppdager uautorisert bruk av eget passord eller brukerkonto, gi oss beskjed umiddelbart. Dersom du deler brukerkontoen din med en annen person, vil det automatisk resultere i at du mister tilgang til kurset ditt. All aktivitet kan bli overvåket av CampusOnline, og misbruk kan bli avdekket.

2. Angrerett 

Du har full angrerett i 14 dager fra og med den dagen du kjøper kurset. Dersom du ønsker å trekke deg fra kurset etter denne perioden, får du ikke refundert kursavgiften. Vær oppmerksom på at dersom kurset er påbegynt, kan du kun få refundert deler av kursavgiften.

3. Gjennomføring av kurset

For at du skal få godkjent de akkrediterte kursene, må du forplikte deg til følgende vilkår: 

 • Gjennomføre alle innleveringer og oppgaver i kurset på egenhånd.

 • Arbeide systematisk og følge kursplanen fra veilederen din.

 • Møte opp til Skype-møter med veilederen din og levere innleveringer i tråd med fristene som er satt.

 • Dersom du er nødt til å kansellere et Skype-møte, skal du gi beskjed til veilederen din senest 24 timer før avtalt møtetid.

 • Skulle du ikke møte opp til et avtalt Skype-møte uten å ha gitt beskjed i forkant, mister du møtet og du er nødt til å kjøpe ekstra veiledningstimer med veilederen din.

 • Dersom du opplever å ikke få tilstrekkelig oppfølging fra veileder, er det viktig at du umiddelbart kontakter administrasjonen i CampusOnline.

 • Vær oppmerksom på at det kun er noen veiledningstimer som er inkludert i kurspakken. Du har muligheten til å legge til flere veiledningstimer i kurspakken din når du fyller ut registreringsskjemaet.

 • Vær oppmerksom på at dersom du velger å bruke minst mulig veiledningstimer, vil gjennomføringen og fullføringen av kurset i større grad avhenge av egen innsats og selvstendig arbeid.

Akkrediterte norsk kurs som tilbys på CampusOnline må forholde seg til reglene fra UDI og Kompetanse Norge når det gjelder retningslinjer for norskopplæring for nyankomne innvandrere og hvordan kombinasjonen mellom elevenes individuelle arbeid, gjennomføring av oppgaver og produksjon av tekst, og nettbaserte møter skal foregå. Dersom eleven ikke møter disse kriteriene, vil ikke CampusOnline ha muligheten til å utstede kursbevis for godkjent norskopplæring.

4. Teknisk support

Dersom du opplever tekniske problemer med programmet, kontakt info@campusonline.no. Beskriv type og versjon av operativsystemet og nettleseren du bruker, og et skjermbilde, som vil hjelpe oss med å behandle henvendelsen din raskere.

5. Pause fra kurs

Du har anledning til å ta en pause fra kurset en gang i løpet av kursperioden, men kun for 2 uker. Kursperioden vil bli forlenget med 2 uker, og du kan fortsette der du var i kurset før du tok pausen. Utover dette kan du få innvilget pause, men dette gjelder kun under særskilte vilkår.

6. Kursbevis

CampusOnline utsteder et kursbevis i løpet av 2-4 uker fra kurset er gjennomført. Dersom du skulle trenge kursbeviset på et tidligere tidspunkt, må du informere administrasjonen på CampusOnline så raskt som mulig, gjerne med en gang du starter kurset. Kursbeviset inneholder informasjon om antall timer du har fullført i opplæringsprogrammet, men maksimalt timene som er inkludert i kurset (60, 120, 250 timer, osv.). Underveis i kurset kan du se progresjon og antall timer som er fullført så langt, i profilen under aktivitetsloggen. Vennligst vær oppmerksom på at antall timer som er skrevet på kursbeviset er basert på antall timer knyttet til veiledningstimene i kurspakken.

7. Krav til dokumentasjon av godkjent opplæring

Vær oppmerksom på at dokumentasjon av 250/550 timers opplæring i norsk og 50 timer samfunnskunnskap er obligatorisk ved søknad om bosettingstillatelse eller søknad om statsborgerskap. Denne dokumentasjonen er godkjent av norske myndigheter dersom hele kurset er gjennomført på et senere tidspunkt enn ditt første bosettingstillatelse. Lover og forskrifter i forbindelse med disse kriteriene kan endres over tid og variere avhengig av statsborgerskap. Vennligst ta kontakt med UDI for mer informasjon (www.udi.no)
 

Selvstudium

1. Brukernavn og passord

Du er selv ansvarlig for å sikre passordet du bruker i opplæringsprogrammene. Brukernavn og passord er kun for personlig bruk; ikke del påloggingsinformasjonen din med familie, venner eller andre tredjeparter. Dersom du oppdager uautorisert bruk av eget passord eller brukerkonto, gi oss beskjed umiddelbart. Dersom du deler brukerkontoen din med en annen person, vil det automatisk resultere i at du mister tilgang til kurset ditt. All aktivitet kan bli overvåket av CampusOnline, og misbruk kan bli avdekket.

2. Angrerett

Du har full angrerett i 14 dager fra og med den dagen du kjøper kurset. Dersom du ønsker å trekke deg fra kurset etter denne perioden, får du ikke refundert kursavgiften.

3. Gjennomføring av kurset

Ved å velge selvstudium uten veiledning, vil du ikke ha muligheten til å levere innsendingsoppgaver og du vil ikke få tilbakemelding på arbeidet du gjør i kurset. For å gjennomføre kursene på god måte bør du følge følgende retningslinjer:

 • Gjennomføre alle innleveringer og oppgaver i kurset på egenhånd.

 • Arbeide systematisk, løse alle oppgavetypene som er tilgjengelige i kurset, repetere oppgaver så lenge de gir deg en liten utfordring, og ikke hoppe over noen kapitler.

 • Dersom du trenger råd eller assistanse, kontakt info@campusonline.no

4. Teknisk support

Dersom du opplever tekniske problemer med programmet, kontakt info@campusonline.no. Beskriv type og versjon av operativsystemet og nettleseren du bruker, og et skjermbilde, som vil hjelpe oss med å behandle henvendelsen din raskere.

5. Pause fra kurs

Du har anledning til å ta en pause fra kurset en gang i løpet av kursperioden, men kun for 2 uker. Kursperioden vil bli forlenget med 2 uker, og du kan fortsette der du var i kurset før du tok pausen. Utover dette kan du få innvilget pause, men dette gjelder kun under særskilte vilkår.

6. Kursbevis

Vi utsteder ikke automatisk kursbevis for selvstudium etter gjennomført kurs. Dersom du ønsker et kursbevis, ta kontakt med info@campusonline.no etter at du har fullført kurset. Kursbeviset inneholder de timene du har fullført i kurset og maksimalt timene som er inkludert i kurset (60, 120, 250 timer, osv.). Underveis i kurset kan du se progresjon og antall timer som er fullført så langt, i profilen under aktivitetsloggen.

Mer om norskkursene våre

Kurstilbud

Kurstilbud

Vi tilbyr tre forskjellige typer nettbaserte norskkurs:

 • Godkjente kurs med veiledning
 • Kurs med veiledning
 • Selvstudium

 • Les mer om våre norskkurs
  Godkjent norskkurs

  Godkjent norskkurs

  Du kan få godkjent maksimalt 12 timer per uke for alle læringsaktiviteter til sammen. Av de godkjente timene må minimum 1/6 bestå av veiledningstimer med din nettlærer.

  Alle våre godkjente kurs kan forlenges. Ved gjennomført kurs, kan kursbeviset legges ved en søknad om oppholdstillatelse i Norge.

  Les mer på www.regjeringen.no og hos Kompetanse Norge (tidligere Vox).

  Nettlærer

  Nettlærer

  Når du registrerer deg på et kurs, kan du velge om du ønsker å gjennomføre kurset med nettlærer eller som selvstudium.

  Følgende kurs inkluderer veiledning med nettlærer

  • Godkjente kurs med veiledning
  • Kurs med veiledning

  Alle kurspakker fra CampusOnline.no kan fås med veiledning.

  Les mer om nettlærer

  Kurs som selvstudium

  Selvstudium

  Selvstudium betyr at du arbeider på egenhånd med kursene. Du får tilgang til det samme som de øvrige kursene, bortsett fra innsendingsoppgaver og veiledning med nettlærer. Selvstudium gir ikke dokumentasjon som kan brukes i forbindelse med søknad om oppholdstillatelse.

  Du kan når som helst kjøpe veiledningstimer med nettlærer.

  Bedriftskunder

  Bedriftskunder

  Vi tilbyr bedrifter tilrettelagte kurspakker med godkjent norskopplæring på CampusOnline.no.

  Kurspakkene inkluderer rapportering og tett oppfølging. Kursansvarlig i bedriften får underveisrapporter med oppdatert informasjon om deltakerens progresjon og resultater.

  I tillegg tilbyr vi skreddersydde kursopplegg basert på bedriftens behov og ønske. Ta kontakt med info@campusonline.no for å få vite mer.

  Gangen i kursene

  Gangen i kursene

  Når du har sendt inn ditt påmeldingsskjema, vil du motta en bekreftelse på e-post med brukernavn og passord og informasjon om kurset ditt.

  Dersom du er usikker på hvilket nivå du er på, kan du ta norsktest, som vil hjelpe deg med å velge riktig nivå i kurset. Du kan arbeide med kurset når du vil og i ditt eget tempo. Du får arbeide med multimediale tekster der tekst, bilde, video, ordforklaringer og oppgaver henger nøye sammen.

  Les mer om gangen i kursene
  Tekniske krav

  Tekniske krav

  Du trenger en datamaskin med lyd og må sørge for at datamaskinen er koblet til Internett med tilstrekkelig kapasitet til å få overført innholdet i kursene, inkludert multimedieelementene.

  Les mer om tekniske krav

  Kontakt oss


  Er det noe du lurer på? Bruk skjemaet nedenfor eller kontakt oss via epost info@campusonline.no.  Hva står i bildet?